Geometrinin tarihi: Ünlü bilimcilerin geometri keşifleri

Yayım tarihi Bilim & İnsan olarak sınıflandırılmış

Geometrinin tarihi hakkında bir yazı hazırladık. "Geometri" terimi, anlamı "dünyanın ölçümü" olan Antik Yunan kelimesinden üretilmiştir, fakat matematiğin bu dalı harita yapımından çok daha fazlasını kapsamaktadır. Büyüklük, şekil ve boyut arasındaki ilişkiyi ve ayrıca matematiğin ve sayıların doğasını açıklar. Yazımızda geometrinin ünlü bilimcilerini ve yaptıkları geometri keşiflerini bulacaksınız.

Geometrinin tarihi

Geometri ilk olarak antik dünyada planlama, inşaat ve matematiksel problemleri çözmede amaca uygun bir dizi kural ve formül olarak ortaya çıktı. Thales, Pisagor ve Platon gibi Yunan filozofları, uzayın doğasının geometriyle olan temel ilişkisini fark ettiler ve geometriyi matematiğin özüne ait önemli bir çalışma alanı olarak pekiştirdiler. Muhtemelen Platon'un öğrencisi ve İskenderiye'de öğretmen olan Öklit, MÖ 300 yıllarında yazmış olduğu "Elementler" isimli görkemli çalışmasında erken Yunan geometrisini özetledi ve bir avuç dolusu basit kural ve aksiyomdan yararlanarak geometrik modeller için bilimsel ilkeler üretti.

Geometri bilmeyen benim çatıma gelmesin.

Platon, Yunan felsefeci ve matematikçi

Kavrayışta dönüm noktası

Ortaçağ boyunca değişik kültürlerden matematikçi ve felsefeciler, evren modellerini yapmak için geometriyi kullanmaya devam ettiler. Fakat sonraki büyük dönüm noktası 17. yüzyılda yaşamış Fransız matematikçi ve felsefeci Rene Descartes'in çalışmalarına dek geldi. Descartes'in iki boyutlu ve üç boyutlu uzaydaki noktaların konumlarını tanımlamak için oluşturduğu koordinat sistemleri, geometri problemlerini çözme ve tanımlamak için matematiksel cebrin yeni bir aracı olan analitik geometri alanının doğmasına yol açtı.

Descartes'in çalışmaları geometrinin çok daha egzotik formlarının doğmasına da yol açtı. Matematikçiler uzun zamandır kürenin yüzeyi gibi Öklit geometrisinin aksiyomlarının sağlanmadığı bölgeler olduğunu biliyordu. Öklitçi olmayan geometrinin keşfi, sayı ve geometriyi birleştiren çok daha fazla temel ilkenin açıklığa kavuşmasını sağladı ve 1899 yılında Alman matematikçi David Hilbert'in yeni ve daha genelleştirilmiş aksiyomları üretmesini sağladı. 20. yüzyıl boyunca ve 21. yüzyıl içinde bunlar çok değişik matematiksel senaryolara uygulandı.

"Küresel geometri"

Küresel geometri, küresel yüzeylerin (astronomlar tarafından kullanılan hayali gökyüzü küresindeki yıldız ya da gezegen konumları ya da bir harita üzerindeki noktaların konumları gibi) alanlarını ve açılarını hesaplamaya izin verir. Bu sistem Öklitçi kuralları takip etmez. Küresel geometride, bir üçgen içindeki açılar toplamı 180 dereceden fazladır ve birbirlerine paralel doğrular en sonunda birbirlerini keserler.

Geometrinin tarihi ve keşifleri

Gerekli süre: 1 dakika.

Pratik geometriden fraktal döneme giden süreç.

 1. MÖ 2500 – Pratik geometri

  İlk geometri, piramit için gerekli olan materyalin hacmini hesaplamak gibi problemleri çözmeye duyulan ihtiyaçtan ortaya çıktı. Geometrinin tarihi

 2. MÖ 500 – Pisagor

  Yunan filozof, bir dik açılı üçgenin hipotenüs (uzun kenar) uzunluğunu diğer kenarların uzunluklarından hareketle hesaplayan formüle ismini vermiştir.
  Geometrinin tarihi

 3. MÖ 4. yüzyıl – Geometrik araçlar

  Yunan filozof Platon, gerçek bir geometricinin aletlerinin düz bir kenar ve bir pergel ile sınırlı olması gerektiğini ve bunun böylece geometrinin pratik bir ustalıktan ziyade bir bilim olarak kurulmasına yardım edeceğini belirtmiştir. Geometrinin tarihi

 4. MÖ 360 – Platonik cisim

  Bunlar, beş düzgün dış bükey çok yüzlü (çok kenarlı cisimler) olarak bilinirler, fakat Platon bu tarihte onları maddenin yapısı hakkındaki fikirleriyle birleştirdi. Kenarları boyunca benzer yüzlerinin birleşmesiyle oluşabilen beş şekli kapsamaktadır.

 5. MÖ 400 – Arşimet katıları

  Yunan matematikçi Pappus, benzer kenar ya da köşelerin birbirleriyle buluşarak oluşturduğu düzgün çokgenleri kapsayan 13 dış bükey çok yüzlüyü tanımladı.

 6. 9. yüzyıl – İslam geometrisi

  İslam dünyasının matematikçileri ve astronomları küresel geometrinin olasılıklarını araştırdılar; bu dönemde İslam dekorasyonunda kullanılan geometri modelleri modern fraktal geometriye benzemektedir.

 7. 1619 – Kepler çok yüzlüsü

  Alman matematikçi Johannes Kepler, yıldız çok yüzlüsü olarak bilinen yeni bir çok yüzlü sınıfını keşfetti. Geometrinin tarihi

 8. 1637 – Analitik geometri

  Rene Descartes'in büyüleyici çalışması La Geometri, uzaydaki noktaların koordinat sistemleri ile ölçülebileceği ve geometrik yapıların denklemlerle ifade edilebileceği – analitik geometri olarak bilinen alan – fikrini içerir. Descartes: Origins of Coordinate Geometry

 9. 1858 – Topoloji

  Matematikçiler topolojiyle – belirli şekillerden ziyade kenarlar ve yüzeyler – büyülenmeye başladı. Görüntüselleştirilmiş Möbius şeridi, tek bir yüzeye ve tek bir sürekli kenara sahip nesnedir. Geometrinin tarihi

 10. 1882 – Klein keşfi

  Üçten fazla boyuta sahip geometriyi bulan Alman bilim insanı Felix Klein, yüzey sınırları olmayan bir yapı keşfetti.

  Geometrinin tarihi

 11. 20. yüzyıl – Fraktal geometri

  Hesaplama gücümüz, ünlü Mandelbrot seti gibi görüntüsel şekilleri üreten ve bunları grafik formunda gösteren fraktalların – değişen ölçeklerde birbirlerini tekrarlayan detaylı modellerin denklemleri – keşfine yol açmıştır.Geometrinin tarihi

 12. Günümüz – Bilgisayarlaştırılmış kanıtlar

  Bilgisayar gücü, dört renk teoremi (karmaşık haritalar içindeki bölgeleri sadece dört renk kullanarak ayırt etmek) gibi problemleri çözmeye olanak sağladı.

Berkay Alpkunt tarafından

Bilim ve doğa tarihi üzerine geniş kapsamlı içerikler hazırlıyor. Diğer ilgi alanları arasında popüler teknoloji ve coğrafya yer alıyor. Aynı zamanda bağımsız video oyunlarına ilgilidir.