Kategoriler
Tarih & Kültür

Şehir devleti nedir? Farkı, tarihi ve örnekleri

Şehir devleti, tamamen tek bir şehir sınırları içinde var olan bağımsız bir ülkedir. İngiltere'de 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bu terim aynı zamanda antik Roma, Kartaca, Atina ve Sparta gibi antik dünyanın süper güç şehirlerinde kullanıldı. Bugün, Monako, Singapur ve Vatikan tek gerçek şehir devletleri olarak kabul ediliyor.

Şehir devleti hakkında bilgiler

Şehir devleti vatikan
Vatikan şehri.

Hızlı çıkarımlar: Şehir devleti

  • Bir şehir devleti, tamamen tek bir şehir sınırları içinde yer alan bağımsız, kendi kendini yöneten bir ülkedir.
  • Roma, Kartaca, Atina ve Sparta antik imparatorlukları şehir devletlerinin erken örnekleri olarak kabul edilir.
  • Bir zamanlar sayısız, şimdiyse birkaç gerçek şehir devlet var. Boyutları küçüktür ve ticaret ve turizme bağımlıdır.
  • Bugün anlaşmalarla şehir devletleri olduğu kabul edilen üç yer Monako, Singapur ve Vatikan'dır.

Şehir devletinin tanımı

Şehir devletinde hükümet, sınırları içerisindeki tüm topraklar üzerinde tam egemenlik ve kontrol sahibidir. Tek bir şehirden oluşan ülke genellikle küçük ve bağımsızdır. Siyasi güçlerin ulusal hükümet ve çeşitli bölgesel yönetimler arasında paylaşıldığı daha geleneksel çok bölgeli ülkelerin aksine, bu yapıda tek bir şehir politik, ekonomik ve kültürel yaşamın merkezi olarak işlev görür.

İLGİLİ:  Dünyanın en yeşil şehirleri

Tarihte tanınan ilk şehir devletleri MÖ 4. ve 5. yüzyıllarda klasik Yunan uygarlığı döneminde ortaya çıktı. Yunan şehir devleti olan “polis” terimi, eski Atina devletinin merkezi olan Akropol'den (MÖ 448) geldi.

Şehir devletinin popülerliği ve yaygınlığı MS 476'da Roma’nın çöküşüne kadar devam etti ve bu çöküş hükümet şeklinin neredeyse yok olmasına yol açtı. Napoli ve Venedik gibi İtalyan merkezlerin önemli ekonomik refaha ulaşmasıyla şehir devletlerinde MS 11. yüzyılda küçük bir artış yaşandı.

Şehir devletlerinin özellikleri

Bir şehir devletinin onu diğer hükümet türlerinden ayrı kılan benzersiz özelliği, egemenliği veya bağımsızlığıdır. Bu, bir şehir devletinin, dış hükümetlerden herhangi bir müdahale olmadan kendisini ve vatandaşlarını yönetme hakkına ve gücüne sahip olduğu anlamına gelir. Örneğin, tamamen Fransa'da olmasına rağmen, Monako şehir devleti hükümeti, Fransız yasalarına veya politikalarına tabi değildir.

Şehir devletleri kendi egemenliklerine sahip olduklarından diğer özerk bölgelerdeki hükümet kurumlarından farklılar. Özerk bölgeler, ulusal merkezi hükümetin siyasi alt uzantıları olduğundan sadece farklı derecelerde özerkliğe sahip olabilirler. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Hong Kong ve Makao ile Birleşik Krallık'taki Kuzey İrlanda özerk bölgelere örnektir.

İLGİLİ:  Stalin hakkındaki popüler efsaneler

Etraflarını saran geniş arazileri fethedebilecek güçte olan Roma ve Atina gibi antik şehir devletlerinin aksine, modern şehir devletleri karasal alanlarda küçük kalmaktadır. Tarım veya sanayi için gerekli alan bulunmadığı için üç modern şehir devletinin ekonomisi de ticarete veya turizme bağlıdır. Örneğin Singapur, dünyanın en işlek ikinci limanına sahiptir ve Monako ve Vatikan dünyanın en popüler turistik yerlerinden ikisidir.

Günümüzdeki şehir devletleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai ve Abu Dabi ile birlikte Hong Kong ve Macau gibi bazı şehirler bazen şehir devleti olarak kabul edilirken, aslında özerk bölgeler olarak işlev görürler. Çoğu coğrafyacı ve siyaset bilimci, üç modern gerçek şehir devletinin Monako, Singapur ve Vatikan olduğu konusunda hemfikirdir.

Monako

Şehir devleti monako
Monako Prensliği, Akdeniz'in Batı Avrupa'sındaki Monte-Carlo ve limanın yükseltilmiş görüntüsü.

Monako, Fransa’nın Akdeniz kıyı şeridinde bulunan bir şehir devletidir. 1,25 km karelik bir arazi alanı ve yaklaşık 38,500 daimi nüfusuyla dünyanın en küçük ikinci, ancak en yoğun nüfuslu ülkesidir. Birleşmiş Milletler'de 1993 yılından beri oy veren Monako, anayasal monarşi hükümet şeklini kullanıyor.

Elinde küçük bir ordu tutmasına rağmen, Monako'nun savunması Fransa'ya aittir. Ülke en iyi lüks Monte-Carlo kumarhane bölgesi, lüks otelleri, Grand Prix motor yarışları ve yat limanlarıyla bilinir. Monako’nun ekonomisi neredeyse tamamen turizme dayanıyor.

İLGİLİ:  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesi ve laikliğe geçiş

Singapur

şehir devleti singapur
Singapurun

Singapur, Güneydoğu Asya'da bir ada şehridir. 430 km kare içinde yaşayan yaklaşık 5.3 milyon insanıyla, Monako'dan sonra dünyanın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesidir. Singapur, Malezya Federasyonu'ndan atıldıktan sonra 1965'te bağımsız bir cumhuriyet ve şehir ülkesi oldu.

Anayasada Singapur kendi para birimine ve yüksek derecede eğitimli silahlı kuvvetlere sahip. Temsili demokrasi biçiminde bir hükümet sistemini benimsiyor. Kişi başına düşen GSYİH’ya göre dünyada refah düzeyi en yüksek beşinci ülkedir. Son derece düşük bir işsizlik oranına sahiptir. Singapur’un ekonomisi çeşitli tüketici ürünlerinin üretimi ve ihraç edilmesi etrafında şekillenir.

Vatikan şehri

Şehir devleti nedir? Farkı, tarihi ve örnekleri
Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı ve Via della Conciliazione'nin havadan görünümü (2014).

İtalya'nın Roma kentinden 108 dönümlük bir alanı kendine alan Vatikan şehri, dünyanın en küçük bağımsız ülkesi olarak biliniyor. 1929’da İtalya ile yapılan Lateran Antlaşması ile inşa edilen Vatikan siyasi sistemi, Roma Katolik Kilisesi tarafından yönetilir. Papa, yasama, yargı ve idare başkanı olarak görev yapar. Şehrin yaklaşık 1000 kişilik nüfusu neredeyse tamamen Katolik din adamlarından oluşur.

Kendi ordusu olmayan tarafsız bir ülke olarak, Vatikan şehri hiçbir zaman bir savaşa karışmadı. Vatikan'ın ekonomisi posta pullarının, tarihi yayınların, hatıraların, bağışların, rezerv yatırımların ve müze giriş ücretlerinin satışına dayanır.

Yazar Ayberk Göktürk

Genellikle modern tarih, yakın tarih ve popüler bilim üstüne içerikler üretiyor. Özel ilgi alanları arasında Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın sömürge tarihi ve Avrupa'daki eski monarşiler yer alıyor.