Kategoriler
Tarih & Kültür

Troya Savaşı ve bir tahta ata karşılık bir krallığın verilişi

Troya savaşı hakkında konuşacağız. Ozanlar Troya kuşatmasının, on yıllık savaşın sonunda Yunanlıların gizli bir silah geliştirmesiyle son bulduğunu anlatırlar. Muazzam tahta atın başı Troya'nın surlarından aşağı, uzun çilelerinin bittiğine şükreden halka bakıyordu. On yıldır Yunanlıların kuşatması altında kalmışlardı. Ticaret hayatları bitmiş, açlık sınırına gelinmiş ve aralarında Kral Priamos'un en büyük oğlu ve veliahtı Hektor'un da bulunduğu en yiğit gençleri surların dışındaki mücadelelerde öldürülmüştü.

Troya Savaşı

Trova Savaşı / Trojan War - Giovanni Domenico Tiepolo
XVIII. yüzyıla ait, Giovanni Domenico Tiepolo'nun Truva Atı resmi

Hikayenin öncesi için 1. bölümü okumanızı öneriyoruz. Anlaşılan sonunda Yunanlılar gitmişti. Atı yaptıktan sonra kamplarını ateşe vermiş, gemilerine binmiş ve batıya, uzun yolculuklarının ilk ayağı olan Tenedos Adası'na (Bozcaada) yelken açmışlardı. Tahta atın öyküsü klasik çağın iki büyük destanında, Yunanlı şair Homeros'un beş yüzyıl kadar sonra kaleme aldığı Odysseia'sı ile Homeros'tan 800 yıl sonra yazılan Vergilius'un Aeneis'inde anlatılır.

Ozanlar Troyalıların, Yunanlılar gittikten sonra kent kapılarını ardına kadar açtıklarını ve neşeyle atın çevresinde toplanıp onu ne yapacaklarını anlatırlar. Çoğunluk atı kentin içine alıp kaleye çıkartmaktan yana olmuş. Rahip Laokoon önderliğinde daha temkinli bir grup, Yunanlıların verdiği hiçbir şeye güvenmediklerinden atı yakmaktan veya bir uçurumdan aşağıya yuvarlamaktan yanaymış. Laokoon bu iddiasını kanıtlamak için atın yan tarafına mızrağını savurmuş ve iç boşluğunun çınlamasını sağlamış.

Yunanlılardan korkarım armağan getirdiklerinde bile.

Troyalı rakip LAOKOON, Vergillius'un Aeneis'inden

Bu arada kırlardan bir grup çoban gelmiş. Yanlarında bir de Yunan tutsak varmış. Troyalılara adının Sinon olduğunu ve savaşçı Odysseus önderliğinde bir grup Yunanlının hayatını tehdit ettiğini söylemiş. Güya kaçmayı başarmış ve Priamos'un merhametine sığınıyormuş. Kral adamlarına Sinon'u serbest bırakmalarını emretmiş. O da Priamos'a Yunanlıların atı bir suçun bağışlanması için Troya'nın baş tanrıçası Athena onuruna yaptıklarını söylemiş.

İLGİLİ:  I. Charles'ın idamından sonra İngiltere'de iç savaş

Yılanlar tarafından ölümüne ezilmek

Yunanlı Akhilleus (Achilles) Troya Kralı Priamos'un oğlu Hektor'u öldürürken
Yunanlı Akhilleus (Achilles) Troya Kralı Priamos'un oğlu Hektor'u öldürürken

Bu güçlü alamet karşısında kuşkusu kalanların da korkuları dağılmış. Kuşkusucu Laokoon deniz tanrısı Poseidon'a bir boğa kurban ederken, Tenedos tarafından bir çift yılan yüzerek gelmiş, ona ve oğullarına dolanıp sıkarak öldürmüş. Troyalılar bunu ata mızrak fırlatma küfrünün cezası olarak yorumlayıp atı kentin içine çekmeyi kabul etmişler. Atın büyüklüğü nedeniyle kent surlarının bir kısmını yıkmak zorunda kalmışlar. Sonra ip geçirip ayaklarının altına makaralar koyarak kaleye kadar çıkarmışlar.

O gece Troyalılar kutlamaların ardından uykuya daldıklarında Yunan filosu geri gelmiş. Bir süre sonra, Kral Agamemnon'un gemisinden gelen bir işaret üzerine Sinon tahta atın yan tahtalarını sökmüş; içindeki savaşçılar yere atlamış ve kapıdaki nöbetçileri sonra dışarıda bekleyen orduya kapıyı açmışlar. Yunanlılar Troya'yı yağmalayıp bütün binaları ateşe vermişler ve karşılarına çıkan herkesi katletmişler.

İLGİLİ:  Denizaltıların tarihsel gelişimi: İlk denizaltının icadı

Aineias önderliğindeki bazı Troyalı savaçılar silahlarını kapıp Yunanlılara direnmişler. Kral Priamos'un kentin merkezindeki sarayını kurtarmak için son bir çaba harcanmış. Yunanlılar zincirli kalkanlarının arkasına siper alıp sarayın bronz kaplamalı kapılarını döverken ya da duvarlarına merdiven dayarken, içeridekiler damdan kiremit fırlatıyor ve altın yaldızlı kirişleri dışarıdaki saldırganların üstüne atıyorlarmış.

Denizin ötesine kaçış

Clytemnestra ve Agamemnon' (circa 1822) by Pierre-Narcisse Guérin.
Yunanlıların başında olan Argos Kralı Agamemnon Mykenai'ye zafer kazanmış olarak döner ama kendisini aldatan karısı Klytaimestra ile sevgilisi tarafından öldürülür

Sonunda Akhilleus'un dev oğlu Neoptelemos baltasıyla ana kapıyı yıkmış. Kraliçe Hekabe ile kızları orta avludaki sunağın başında saklanırken Kral Priamos bronz zırhını kuşanmış ve mızrağını Neoptelemos'a fırlatmış. Ancak Yunanlı bunu kalkanıyla kolayca savuşturmuş. Priamos'u saçlarından tutmuş kılıcını böğrüne saplamış.

İLGİLİ:  Kırmızı Biber nasıl keşfedilmiştir?

Önde gelen Troyalılar birbiri ardına öldürülmüşler ve içlerinden geriye bir tek Aineias kalmış. Sokaklarda dolaşırken Kral Priamos'un oğlu Paris'le kaçarak Troya Savaşı'na neden olduğu söylenen, Agamemnon'un kardeşi Yunanlı Kral Menelaos'un karısı güzel Helena'yı görmüş. Onu öldürmesine annesi tanrıça Aphrodite engel olmuş ve ona Helena'nın aslında suçsuz olduğunu, Troya'nın insanlar yüzünden değil, insanları kullanan tanrılar tarafından yıkıldığını söylemiş. Artık Ainelas'ın yapabileceği tek şey babası Ankhises'i karısı Kreusa'yı ve küçük oğlu Askanios'u kurtarmakmış.

Alevler yaklaşırken Ainelas babasını omuzlarına oturtmuş, sonra Askanios'un elinden tutup kentin kapısına yollanmış. Kargaşada Kreusa ailesinden kopup gözden kaybolmuş ve bir daha onu gören olmamış. Büyükbaba, baba ve oğul tepelere doğru gitmişler ve onlara canını kurtaran pek çok Turuvalı daha katılmış. Aineias'ı liderleri seçmişler, denizin ötesinde yeni bir yaşam için onu gittiği her yerde izlemeyi kabul etmişler.

Yazar Ayberk Göktürk

Genellikle modern tarih, yakın tarih ve popüler bilim üstüne içerikler üretiyor. Özel ilgi alanları arasında Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın sömürge tarihi ve Avrupa'daki eski monarşiler yer alıyor.