Kategoriler
Tarih & Kültür

İletişimin hikayesi ve tarihsel gelişimi

Dünya çapında anlık haberleşme modern dünyanın belirleyici niteliği haline geldi. 200 yıl önceye kadar, uzağa giden mesajlar ancak onları taşıyan at veya gemilerin hızıyla seyahat edebiliyordu. İletişimi değişime uğratan şey 19. yüzyılda elektriğin kullanıma girmesi oldu.

Fransız ordusu 18. yüzyılda gemiler arasında talimatları iletmek için semafor bayraklarının kullanıldığı bir sistem geliştirdi. 1790'lardan itibaren semafor, karada da kullanılmaya başlandı. Birbirini görebilen istasyonlar büyük sinyal cihazlarıyla şifreli mesajlar gönderiyordu. 1830'larda geliştirilen elektrikli telgraflar bu sistemin yerini aldı. Amerikalı Samuel Morse geliştirdiği basit bir aç-kapa anahtarıyla üretilen kodların kablo vasıtasıyla iletildiği güçlü ve uygulanması kolay bir sistem üretti. 1860'larda telgraf hatları kıtaları sardı ve su altı kabloları okyanuslar arasında anında haberleşmeyi mümkün kıldı.

19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında telefonun bulunması konuşmaların elektronik olarak iletilmesini sağladı. Radyo dalgalarının sesi iletilebileceğinin keşfi yeni bir yayın imkanı yarattı. 1920'lerden itibaren eğlence ve haber temin eden "telsiz setleri" evlerin alışıldık bir parçası haline geldi. Ancak televizyon 1950'lere kadar bir kitle iletişim aracı haline gelmedi.

İLGİLİ:  Telgrafın icadı ve Mors alfabesinin geliştirilmesi

Birkaç gelişim çizgisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ''Bilgi Çağını" yaratarak iletişimi devrime uğrattı. Transistörlerin kullanıma girmesi elektronik cihazları küçülterek ucuzlattı ve füze teknolojisindeki ilerlemeler uyduların uzaya konuşlandırılarak iletişim ağlarına küresel erişim imkanı sağladı. Dijital teknolojinin ve 1980'lerden itibaren mikro işlemcilerin başarısı bilgisayarları evrensel hale geldi. Bilginin dünya çapında dolaşım kapasitesi artık sınırsızdı.

İletişimin hikayesi

Gerekli süre: 2 dakika.

Adım adım dünyamızda iletişimin hikayesi

 1. Tarih öncesi / Duman işareti

  Ateş, duman işaretlerinin uzak mesafelere gönderilmesini sağladı. Ancak bu yöntem önceden anlaşılmış basit mesajların gönderilmesiyle sınırlıydı.

 2. MÖ 3100 – 2500 / Çivi yazısı

  Yazı iletişimde devasa bir adımdır. Mezopotamya çivi yazısı kil tabletlere işlenir.

 3. 1.-2. yüzyıllar / Kurye mektupları

  Roma imparatorluğunda mektuplar papirüs veya tahta üzerine yazılırdı. Roma dönemi Britanya'sında Vindolanda tabletleri bir doğumgünü davetiyesi içermektedir.

 4. MÖ 2900-3500 / Posta güvercinleri

  Güvercinler eski Mısır'da ve Pers ülkesinde mesaj taşımakta kullanıldı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda ordular tarafından kullanılmaya devam edildi.

 5. 17. yüzyıl / Gazeteler

  Bilgiyi geniş halk tabakalarına dağıtılan gazeteler Avrupa'da 17. yüzyılda geliştirildi. Matbaanın bulunması gazetelerin yaygınlaşmasına katkıda bulundu.

 6. 1784 / Posta arabaları

  Britanya yolcu taşıyan eski arabalarından çok daha hızlı, başlıca şehirler arasında posta taşıyan dört atlı posta arabalarını kullanıma soktu.

 7. 1791-95 / Görüntülü telgraf

  Fransız mucit Clause Chappe şifreli mesajların röle istasyonları tarafından iletilmesine imkan veren bir semafor sisteminin kurulmasına öncülük eder.

 8. 1837-40 / Posta pulu

  Britanya yapışan bir pul alınması yoluyla masrafı karşılanan, düşük ve tek fiyatlı posta sistemini başlattı.

 9. 1850'ler-60'lar / Atlantik-aşırı kablo

  Atlantik deniz tabanına döşenen telgraf kabloları mesajların Avrupa'yla Kuzey Amerika arasında iletilebilmesine imkan verdi.

 10. 1870'ler / Telefon

  Amerikalı Alexander Graham Bell gibi buluşçular Amerika'da ilk telefonları tanıtır. Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da ilk telefon santralleri 1878 tarihinde kurulur.

 11. 1900'lü yılların başı / Radyo

  Telsiz telgraf ve ses iletimi geliştirilerek radyo yayınları başlatılır.

 12. 1920'ler / Hava postası

  Birinci Dünya Savaşı'ndan önce küçük ölçekte başlatılan hava yoluyla postacılık, uzun mesafelere teslim tarihlerini bütünüyle değiştirerek önem kazandı.

 13. 1960'lar – İletişim uyduları

  Telstar 1962'de ilk canlı transatlantik televizyon yayınının başlatılmasını sağladı.

 14. 20. yüzyıl başları – İnternet

  Küresel bilgisayar ağları e-posta yoluyla anlık iletişime imkan verdi.

 15. 21. yüzyıl başları – Mobil haberleşme

  Mobil telefonlar 21. yüzyılın ilk on yılında kitlesel kullanıma girer.

İLGİLİ:  Apex Legends Ping rehberi: Ping'lere kısayol tuşu atama

İletişimin hikayesi ve tarihsel gelişimi yazımız burada son buldu. Benzer içerikler için: https://ungo.com.tr/k/tarih-kultur/

Yazar Ayberk Göktürk

Genellikle modern tarih, yakın tarih ve popüler bilim üstüne içerikler üretiyor. Özel ilgi alanları arasında Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın sömürge tarihi ve Avrupa'daki eski monarşiler yer alıyor.