Kategoriler
Kronoloji

Dünya tarihi /1450–1460/ Konstantinopolis'in fethi, Yüz Yıl Savaşlarının sonu,Gutenberg İncili

Güneydoğu Afrika'nın Büyük Zimbabwe Uygarlığı (bkz. 1106-10) 15. yüzyıl ortalarında gerileme içindeydi. Bu, bugün Zimbabwe ve Mozambik'in bulunduğu, Zambezi ve Limpopo nehirleri arasında kalan, bakır açısından zengin yaylalardaki Mutağa İmparatorluğunun yükselişiyle aynı zamana denk geldi. Müslüman kıyı yerleşimleriyle yaptığı karlı bakır, büyükbaş hayvan, fildişi, köle ve altın ticaretiyle geçinen Mutapa İmparatorluğu Portekizlilerin iç bölgelere sürekli sızmaya çalıştığı ve en sonunda başardığı bir yüzyıl boyunca bölgede başat güç olarak kaldı.

Hindistan alt kıtasında Delhi Sultanlığı Timur'un 1398'deki istilasının ardından rekabet halindeki bölgesel devletlere bölünmüştü. Ancak 1451'de yeni Afgan Lodi hanedanı bölgede sultanlığın eski hakimiyetini yeniden kabul ettirdi ve Moğol Babür tarafından 1526'da yerinden edilene kadar bu pozisyonunu korudu.

Avrupa'da Floransalı kuyumcu Lorenzo Ghiberti Floransa vaftizhanesi için ikinci çift kanalı kaplı siparişini 1452'de tamamladı.

1403'te başladığı ilk kapı 21, ikincisi 27 yılını aldı. Aynı yıl Leon Batista Alberti De Re Aedificatoria adlı eserini yayımladı. Alanlarında birer şaheser olan her iki çalışma Floransa Rönesansının özgüvenini ve entelektüel cesaretinin örneği oldu.

Yüz Yıl Savaşlarının sonu ve Fransızların kesin zaferi

İngiliz Fransız ihtilafının (bkz. 1411-15) ümitsizce uzayan bir dönemi olan Yüz Yıl Savaşları 1453'te mutlak Fransız zaferiyle sona erdi. İngiltere'nin Fransız Plantagenet krallarının Fransız tahtı üzerinde sahip olduğu hakkı talep ümitleri Bordeaux dışındaki Castillon bölgesinde nihai şekilde sona erdi. İki yıl önce 300 yıldan beri İngilizlere ait olan Bordeaux Fransızlara kaybedilmişti. Bu durum İngilizleri Fransa'nın güney batısına güçlerine yığan Fransız Kralı VII. Charles'ın kuvvetlerine karşı son ve çaresiz bir girişimde bulunmaya teşvik etti.

Bordeaux tekrar alındı, ancak büyük bir Fransız kuvveti tarafından kuşatılan Calais'nin kurtarılması için temmuz'da yapılan girişim vahim bir başarısızlık oldu. Sonucu topçu kuvvetleri tarafından belirlenen bu ilk önemli Avrupa ihtilafında İngilizler 4000 kişi yitirirken Fransızlar 100 kişi kaybetti. Üç ay sonra ekim ayında Bordeaux tekrar Fransızlara düştü. Yüz Yıl Savaşları böylelikle sona erdi ve Fransa'da İngilizlerin elinde Manş denizi kıyısındaki Calais şehrinden başka toprak kalmadı.

İLGİLİ:  Afrika hangi kaşifler tarafından keşfedildi?

Yenilgi İngilizler için talihsiz kral VI. Henry'nin bir dizi delilik krizinden ilkine girmesine yol açtı. Fransızlar için zafer tek bir hükümdar altında düzgün şekilde birleşmiş bir krallık kurma hedefini daha da yakınlaştırdı.

II. Mehmed'in topçu gücü ve Konstantinopolis'in fethi

Batı Asya'da ve Hristiyanlığın sınırlarında kuşatılmış Bizans İmparatorluğunun başkenti Konstantinopolis Ortodoks Hristiyan uygarlığının merkezi olarak kaldı. Ancak Bizans Müslüman Osmanlı İmparatorluğunun yakın tehdidiyle karşılaştı. Bu tehdit Osmanlı üstünlüğünün sürmesini ancak acımasız fetihlerin sağlayabileceğine inanan Osmanlı Sultanı II. Mehmed'in (Fatih) Konstantinopolis'e saldırmak için 80.000 kişilik bir ordu toplamasıyla somutlaştı.

Şehrin savunucuları 7000'den az sayıda kişi toplayabildi. Ayrıca Mehmed dünyadaki en dehşet verici topçu gücüne sahipti. Şehrin eski, yıkılan surlarının bu ölçüdeki bir kuvvetle baş etmesi mümkün değildi ve şehir Mayıs 1453'te Osmanlılar tarafından aldı.

Dünya fatihleri olarak heybetli bir başkentle ihtiyaç duyduklarının bilincinde olan Osmanlılar şehri aldıktan sonra korunmasına dikkat ettiler. Şehire kendilerine ait, yeni edinilmiş bir ihtişamın simgesi olarak gereksinim duymaktaydılar. Heybetli Hristiyan binaları Müslüman ibadetinin hizmetine göre düzenledi ve şehrin kendisi Osmanlı askeri gücünün 450 yıldan fazla bir süre sembolü olarak kaldı.

Konstantinopolis'in Osmanlılarca fethi Osmanlı Türklerinin bölgedeki en dinamik askeri ve siyasi gücü ve yalnız Batı Asya'da Hristiyan varlığından geri kalanlara değil, bir bütün olarak Avrupa'ya yönelik şüphe götürmez bir tehdit olduklarının en açık işaretiydi.

Lodi Antlaşması, Gutenberg İncili, On Üç Yıl Savaşları

İtalyan şehir devletlerinin yaklaşık bir yüz yıl süren savaşlara yol açan karşılıklı ihtirasları 1454'teki Lodi Antlaşmasıyla sona erdi. Antlaşmanın tarafları arasında Milano, Venedik, Floransa, Papalık devletleri ve Napoli vardı. Antlaşma Konstantipolis'in bir yıl önce Osmanlıların eline geçmesinin birleşik bir Hristiyan cephesine ihtiyaç olduğunu ortaya koyması nedeniyle itici bir güç de kazanmıştı.

İLGİLİ:  Dünya tarihi /1624–1631/ Hollanda Manhattan Adasını alıyor, William Harvey ve kan dolaşımı, I. Charles ile mutlak monarşi

Johennes Gutenberg 1454 ve 1455'te hareketli harf düzenli baskı makinesiyle basılan ilk büyük kitabına üretti; Gutenberg İncili, Baskı yöntemi kitapların binlerce örneğinin kolaylıkla basılabilmesine imkan verdi. Sonuç, kitapların özellikle Latince ve Yunanca dışındaki ana dillerde basılmasına izin verdiği için düşünce ve bilgilerin yayılmasında bir patlama yarattı.

İngiltere'de 22 Mayıs 1455'te Somerset dükü ve York düküne ait ordular St. Albans Muharebesinde çarpışarak Gül Savaşları ihtilafını başlattı. Bu savaşlar her ikisi de taht iddiasında bulunan rakip York ve Lancaster Plantagenet hanedanları arasında bir iç savaşlar dizisiydi. Lancaster hanedanından VI. Henry savaş çıktığında tahttaydı. Ancak IV. Edward'ın zaferi ve tahta çıkışıyla çatışmanın York hanedanı tarafından kazanıldığı düşünüldü. Savaşlar 1458'de Henry Tudor'un tahtı ele geçirmesine dek devam etti.

Prusya (Töton Şövalyeleri tarafından iki yüz yıl önce ele geçirilmişti) 15. yüzyıl ortasında Töton tarikatının Baltık toprakları arasındaki düşük konumuna kızgındı. Prusya mülkleri 1454'te ayaklandı ve Polonya'dan aserki destek talep ederek Töton Şövalyelerine karşı On Üç Yıl Savaşları adını alacak mücadeleyi başlattı. Savaş 1466'da Prusya'nın ikiye bölünmesiyle sonuçlandı. Doğudaki bölüm hala tarikat tarafından kontrol edilirken, kraliyet Prusya'sı Polonya krallıklarına bağlandı.

II. Mehmed'in Atina ve Sırbistan fetihleri, Macaristan'ın genişleme hayali

II. Mehmed dünyayı İslam adına fethetme kararlığıyla ilerlerken Osmanlı genişlemesi Balkanlar ve Yunanistan'da devam etti. Mehmet 1456'da Belgrad'ı almaya teşebbüs etti, ancak Macaristan tarafından püskürtüldü. Bununla beraber Sırbistan'ın geri kalanı 1459'da Osmanlı hakimiyetindeydi.

Bununla aynı tarihte Osmanlılar Güney Yunanistan'da Mora'yı ele geçirdiler ve Atina 1456'da düştü. Osmanlıların Balkanlar'daki hakimiyeti izleyen yirmi yıl içinde Bosna ve Hersek'in fethiyle güçlendi ve Ege Denizi'nde geri kalan -başlıca Venedik ve Cenova'ya ait- Hristiyan toprakları tehlikeye girdi.

II. Mehmed'in Osmanlı birliklerine karşı 1456'da Belgrad'ı başarıyla savunan Janos Hunyadi'nin ikinci oğlu Matthias Corvinus 1458'de Macaristan kralı seçildi. Hükümdarlığı çok şey vaat etti; Macarları geniş Avrupa Rönesansına çekmek dışında ülkesinin erişimini ve itibarını artırmak bunların arasındaydı.

Corvinus Macaristan'ın sürekli olarak Osmanlılara karşı savunulmasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Ancak bunun dışında batıya doğru toprak kazanma ihtirasına da sahipti. Macaristan topraklarını Bohemya aleyhine genişletmekle başarı kazandı. Bohemyalı Hussite hükümdarı Podebradyli George'a (1458-71) karşı bir Haçlı seferi düzenlemek için papanın onayını aldı. Sefer sırasında Corvinus Moravya, Silezya ve Lusatya'nın kontrolünü ele geçirdi. Ancak uzun vadede faaliyetleri Macaristan ve Bohemya'nın istikrarını zedeledi ve kendisini Kutsal Roma İmparatoru III. Friedrich'le çatışmaya soktu. Eylemleri ayrıca konumlarının tehlikeye gireceğinden endişe eden Macar soylularının kuşkusunu uyandırdı.

İLGİLİ:  Dünya tarihi /1937/ Roosevelt'in Buhranı, Guernica Bombardımanı, Sovyetlerde Büyük Terör dönemi, Hindenburg Felaketi

Corvinus'un ayarladığı bu ilk toprak kazançlarına rağmen, net sonuç Macaristan'ın büyük bölümünün 1526'da Osmanlıların eline düşmesi ve geri kalanının doğrudan Habsburg denetimi altına girmesi oldu.

Kronolojik özet

 • 1451 / İlk Afgan hanedanı Lodi'nin Delhi'de kurulması
 • 30 Haziran 1451 / Fransızlar Bordeaux'yu İngilizlerden aldı
 • 1451 / II. Mehmed Osmanlı sultanı oldu
 • 1452 / Floransalı kuyumcu Lorenzo Ghiberti Floransa Vaftizhanesinin kapılarını tamamladı
 • Haziran 1452 / Papa V. Nicolaus köle ticaretine dini meşruiyet veren Dum Diversas'ı yayımladı
 • 1452 / İtalyan Leon Battista Alberti De Re Aedificatoria (Mimarinin On Kitabı) başlıklı eserini yayımladı
 • 2 Nisan 1453 / Osmanlılar II. Mehmet yönetiminde Konstantinopolis'i kuşatmaya başladı
 • 29 Mayıs 1453 / II. Mehmed'in Osmanlı orduları Konstantinopolis'i ele geçirdi
 • 17 Temmuz 1453 / Fransa İngiliz kuvvetlerini Castillon Muharebesinde mağlup etti
 • 19 Ekim 1453 / Fransa Bordeaux'yu İngilizlerden alarak Yüz Yıl Savaşını sona erdirdi
 • 9 Nisan 1454 / Lodi Antlaşması İtalya'nın Lombardi şehrinde imzaladı
 • 1454 / Polonya ile Töton Tarikatı güçleri arasında On Üç Yıl Savaşı
 • 1454-55 / Alman matbaacı Johannes Gutenberg, Gutenberg İncil'ini yayımladı
 • 18 Şubat 1455 / İtalyan ressam Fra Angelico öldü (d. 1395)
 • 8 Nisan 1455 / II. Calistus V. Nicolaus'un yerini alarak papa oldu
 • 22 Mayıs 1455 / İngiliz tahtında hak iddia eden rakipler Gül Savaşlarını başlatarak St. Albans Muharebesinde başlattı
 • 1 Aralık 1455 / Floransalı kuyumcu Lorenzo Ghiberti öldü (d. 1378)
 • 21-22 Temmuz 1456 / Macaristan Osmanlıları Belgrad Muharebesinde yendi
 • 20 Ağustos 1456 / III. Vlad (Kazıklı Voyvoda) Eflak voyvodası oldu; acımasızlığı Drakula efsanesine kaynaklık etti
 • 20 Ocak 1458 / Matthias Corvinus 14 yaşında Macaristan kralı oldu
 • 1458 / Osmanlılar Atina'yı aldı
 • 1459 / Osmanlılar Sırbistan'ı topraklarına kattı

Yazar Burcu Kara

Genellikle modern tarih, yakın tarih ve popüler bilim üstüne içerikler üretiyor. Özel ilgi alanları arasında Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın sömürge tarihi ve Avrupa'daki eski monarşiler yer alıyor.