Odin: Mitolojideki yeri ve özellikleri

Odin (Eski İskandinav dilinde: Óðinn), İskandinav mitolojisinin ana tanrısıydı ve aynı zamanda Cermen mitolojisinde Woden (Eski İngilizce), Wodan (Eski Frankonca)…

Yayım tarihi
Mitoloji olarak sınıflandırılmış

Hermes: Olimpos'un en zeki tanrısı

Hermes, Antik Yunan'da ticaret, zenginlik, şans, bereket, hayvancılık, uyku, dil, hırsızlar ve seyahat tanrısıydı. Olimposlu tanrıların en zeki ve en…

Yayım tarihi
Mitoloji olarak sınıflandırılmış

Türk mitolojisi

ORTA ASYA'NIN ANLAMI Orta Asya, genellikle Asya'nın Türkiye, Çin, Afganistan ve Rusya arasında kalan bölgesi için kullanılan biraz muğlak bir…

Yayım tarihi
Mitoloji olarak sınıflandırılmış

Hindu tanrıları

Hindu panteonu nedir? Hindu panteonu, zamanla değişip, gelişir. Erken Vedalar döneminde Dyaus (Dyaus Pitar = Gökyüzü Baba, Yunan Zeus ve…

Yayım tarihi
Mitoloji olarak sınıflandırılmış

Veda dönemi sonrası Hint yaratılış mitleri

Puranalar nelerdir? Puranalar, bhakti'ye yani belli bir tanrıya adanmayı, özellikle Vedik dönem sonrası Hindu trimurti'sine yani, Brahma (Brahman ile karşılaştırılmamalı),…

Yayım tarihi
Mitoloji olarak sınıflandırılmış

Apollon: Mitoloji ve tarihteki hikayesi

Apollon ya da Apollo yay, müzik ve kehanetle ilişkilendirilen büyük bir Yunan tanrısıydı. Gençliğin ve güzelliğin özü, yaşamın ve şifanın…

Yayım tarihi
Mitoloji olarak sınıflandırılmış

Hint mitolojisi

Hintliler kimlerdir? Hint halkı, Hindistan diye bilinen Güney Asya kıta parçasında yaşar. Hint ulusu, çeşitli etnik ve kültürel geçmişlere ve…

Yayım tarihi
Mitoloji olarak sınıflandırılmış

Hera: Tanrıların kraliçesinin hikayesi

Zeus'un karısı ve eski Yunan tanrılarının kraliçesi Hera (Roma adı: Juno) kadın, evlilik, aile ve doğum tanrıçasıydı. Bununla birlikte, en…

Yayım tarihi
Mitoloji olarak sınıflandırılmış

Kutsal Kitap ve Yahudilik

Bir İsrail ya da Yahudi mitolojisi var mı? Yahudilerin bilindik kutsal olaylarının birçoğu Kutsal Kitap'ın ilk beş bölümünü oluşturan Tevrat'ta…

Yayım tarihi
Mitoloji olarak sınıflandırılmış

İbraniler ve Kenanlılar

İbraniler ya da İsrailliler kimlerdir? İbraniler (Bir Sami dili olan İbraniceyi konuşan insanlar) MÖ 1200 de Kenan'a (günümüzdeki İsrail, Filistin,…

Yayım tarihi
Mitoloji olarak sınıflandırılmış