Dünyada yaşam nasıl başladı?

Dünyada hayatın ortaya çıkışı hakkında somut bilgilerden yoksun olduğumuz için, moleküllerden karmaşık canlı yaratıklara yolculuk ancak teorilerle açıklanabilir. İlkel çorba…

Jurassic Dönemi dinozorları

Jurassic Dönemi dinozorlarını özellikleri ile tanıyalım. Jura (Jurassic) Dönemi, Mezozoik Çağ'daki üç devirden ikincisini oluşturur. Bir önceki dönem olan Triyas…

Permafrost; donmuş toprak nedir?

Permafrost, yıl boyunca 0 derecenin altında donmuş halde kalan herhangi bir toprak veya kayadır. Bir toprağın permafrost olarak kabul edilmesi…